Предавачи: Проф. др Бранислав Тривић и проф. др Игор Јемцов
Теоријска настава: Основни елементи ГИС-а, просторни и непросторни ентитети. Структура просторних података, појам просторних класа, разлике растерских и векторских модела. Растерски модел, цтруктура модела. Појам сателитског снимка и употреба снимака у ГИС-у. Тродимензионални модели. Векторски модел, структура векторских садржаја. Основни геометријски ентитети - тачка, линија, полигон. Принципи топологије. Атрибутативни (непросторни) подаци. Software-ски алати, конвенционални ГИС софтвери. Геореференцирани геолошки подаци. Картографске пројекције. Моделирање просторних података. Појам база података, основне поставке релационих база, основни појмови програмирања у УМЛ језику. Концептуални модел, логички модел, имплементација. Критеријуми и начини претраживања. Визуализација. Дигиталне геолошке карте. Практична настава: Вежбе - Структура просторних података. Рад са растерским документима. Атрибути и веза са растерским моделом. Рад са векторским модел. Просторни ентитети, геометријске особине, тачка, линија, полигон. Принципи топологије. Непросторни подаци. Мере и величине у геологији и њихова презенатција у ГИС-у. Сателитски снимци, могућности и ограничења. Тродимензионални модели. Рад у Software-у за манипулацију просторним подацима. ГИС софтвери. Коришћење freeware програмских пакете: Microdem. Дигитализација геолошких података. Картографске пројекције. Моделирање просторних података. Формирање објектно-оријентисаног геолошког модела на основу концептуалног и логичког модела. Имплементација модела – апликација. Упити за претраживање. Рад на визуализацији геолошких података. Геостатистички поступци – интерполација. Картографски симболи у геологији. Садржај дигиталне геолошке карте и специјалистичких карата. Тродимензионални приказ геолошких података. Други облици наставе: самостални студентски семинарски радови

Предавачи: Проф. др Бранислав Тривић и проф. др Игор Јемцов
Теоријска настава: Основни елементи ГИС-а, просторни и непросторни ентитети. Структура просторних података, појам просторних класа, разлике растерских и векторских модела. Растерски модел, цтруктура модела. Појам сателитског снимка и употреба снимака у ГИС-у. Тродимензионални модели. Векторски модел, структура векторских садржаја. Основни геометријски ентитети - тачка, линија, полигон. Принципи топологије. Атрибутативни (непросторни) подаци. Software-ски алати, конвенционални ГИС софтвери. Геореференцирани геолошки подаци. Картографске пројекције. Моделирање просторних података. Појам база података, основне поставке релационих база, основни појмови програмирања у УМЛ језику. Концептуални модел, логички модел, имплементација. Критеријуми и начини претраживања. Визуализација. Дигиталне геолошке карте. Практична настава: Вежбе - Структура просторних података. Рад са растерским документима. Атрибути и веза са растерским моделом. Рад са векторским модел. Просторни ентитети, геометријске особине, тачка, линија, полигон. Принципи топологије. Непросторни подаци. Мере и величине у геологији и њихова презенатција у ГИС-у. Сателитски снимци, могућности и ограничења. Тродимензионални модели. Рад у Software-у за манипулацију просторним подацима. ГИС софтвери. Коришћење freeware програмских пакете: Microdem. Дигитализација геолошких података. Картографске пројекције. Моделирање просторних података. Формирање објектно-оријентисаног геолошког модела на основу концептуалног и логичког модела. Имплементација модела – апликација. Упити за претраживање. Рад на визуализацији геолошких података. Геостатистички поступци – интерполација. Картографски симболи у геологији. Садржај дигиталне геолошке карте и специјалистичких карата. Тродимензионални приказ геолошких података. Други облици наставе: самостални студентски семинарски радови

Предавачи: Проф. др Бранислав Тривић и проф. др Игор Јемцов
Теоријска настава: Основни елементи ГИС-а, просторни и непросторни ентитети. Структура просторних података, појам просторних класа, разлике растерских и векторских модела. Растерски модел, цтруктура модела. Појам сателитског снимка и употреба снимака у ГИС-у. Тродимензионални модели. Векторски модел, структура векторских садржаја. Основни геометријски ентитети - тачка, линија, полигон. Принципи топологије. Атрибутативни (непросторни) подаци. Software-ски алати, конвенционални ГИС софтвери. Геореференцирани геолошки подаци. Картографске пројекције. Моделирање просторних података. Појам база података, основне поставке релационих база, основни појмови програмирања у УМЛ језику. Концептуални модел, логички модел, имплементација. Критеријуми и начини претраживања. Визуализација. Дигиталне геолошке карте. Практична настава: Вежбе - Структура просторних података. Рад са растерским документима. Атрибути и веза са растерским моделом. Рад са векторским модел. Просторни ентитети, геометријске особине, тачка, линија, полигон. Принципи топологије. Непросторни подаци. Мере и величине у геологији и њихова презенатција у ГИС-у. Сателитски снимци, могућности и ограничења. Тродимензионални модели. Рад у Software-у за манипулацију просторним подацима. ГИС софтвери. Коришћење freeware програмских пакете: Microdem. Дигитализација геолошких података. Картографске пројекције. Моделирање просторних података. Формирање објектно-оријентисаног геолошког модела на основу концептуалног и логичког модела. Имплементација модела – апликација. Упити за претраживање. Рад на визуализацији геолошких података. Геостатистички поступци – интерполација. Картографски симболи у геологији. Садржај дигиталне геолошке карте и специјалистичких карата. Тродимензионални приказ геолошких података. Други облици наставе: самостални студентски семинарски радови