Predavači: Prof. dr Ivan Obradović, master Marija Radojičić, Bojan Zlatić

Sadržaj kursa:

Teorijska nastava: Početne metodske jedinice ovog kursa obuhvataju osnovne pojmove matematičke logike i teorije skupova. Sledi upoznavanje sa polјem realnih i kompleksih brojeva, polinomima i njihovim osobinama. Potom se izučavaju osnovni elementi linearne algebre: sistemi linearnih jednačina i njihovo rešavanje, matrice i determinante. Oblast analitičke geometrije obuhvata osnovne pojmove analitičke geometrije u ravni i analitičke geometrije u prostoru. Praktična nastava: Teorijska nastava iz svih oblasti će biti praćena izradom zadataka.

Predavači: Prof. dr Ivan Obradović, master Marija Radojičić, Bojan Zlatić

Sadržaj kursa:

Teorijska nastava: Početne metodske jedinice ovog kursa obuhvataju osnovne pojmove matematičke logike i teorije skupova. Sledi upoznavanje sa polјem realnih i kompleksih brojeva, polinomima i njihovim osobinama. Potom se izučavaju osnovni elementi linearne algebre: sistemi linearnih jednačina i njihovo rešavanje, matrice i determinante. Oblast analitičke geometrije obuhvata osnovne pojmove analitičke geometrije u ravni i analitičke geometrije u prostoru. Praktična nastava: Teorijska nastava iz svih oblasti će biti praćena izradom zadataka.

Predavači: Prof. dr Ivan Obradović, master Marija Radojičić, Bojan Zlatić

Sadržaj kursa:

Teorijska nastava: Početne metodske jedinice ovog kursa obuhvataju osnovne pojmove matematičke logike i teorije skupova. Sledi upoznavanje sa polјem realnih i kompleksih brojeva, polinomima i njihovim osobinama. Potom se izučavaju osnovni elementi linearne algebre: sistemi linearnih jednačina i njihovo rešavanje, matrice i determinante. Oblast analitičke geometrije obuhvata osnovne pojmove analitičke geometrije u ravni i analitičke geometrije u prostoru. Praktična nastava: Teorijska nastava iz svih oblasti će biti praćena izradom zadataka.