Предавач: Проф. др Милош Танасијевић
Теоријска настава


Машински елементи, као део науке о општим машинским конструкцијама.

Стандардизација машинских делова и склопова; стандардни бројеви. Толеранције дужинских мера, храпавости и облика и положаја.

Основи прорачуна машинских елемента. Напони, деформације, напрезања, оптерећења машина и елемената. Замор материјала. Концентрација напона. Допуштени напон, степен сигурности. Материјали за машинске делове и  конструкције.

Цеви. Материјали, израда, прорачун. Цевни затварачи: вентили, засуни, приклопци и славине.

Заварени спојеви, врсте, означавање, прорачун. Лемљени и лепљени спојеви. Везе елемената закивцима. 

Навојни спојеви. Парамети навоја, стандардни профили навоја, анализа сила, деформациони дијаграм, подела оптерећења на завојке, прорачун. Навојни преносници. Материјали и означавање. Осигурање од самоодвртања. Конструкције завртања. 

Опруге. Врсте, конструкција. 

Фрикциони преносници. Варијатор.

Зупчасти преносници, врсте. Кинематика, прорачун и конструкција. Израда. Подмазивање и хлађење. Редуктори.

Каишни преносници и ланчани преносници. - конструкција, прорачун и избор.

Осовине, осовинице, вратила. Врсте, конструкција, прорачун. Везивање делова за вратило.

Спојеви вратило - главчина остварени трењем. Везе елемената помоћу клинова,стезних прстенова, жлебљени и профилисани спојеви.

Клизна лежишта. Особине и конструкција, подмазивање; основни прорачун.

Котрљајна лежишта, конструкција појединих врста, избор и примена, прорачун, заптивање. Расподела века трајања. Уградња и одржавање лежишта.

Спојнице. Врсте, примена, особине, прорачуни.

Практична настава:
На вежбама студенти раде задатке: Толеранције; Цевовод за одводњавање рудника; Завртањска веза цевних прирубница на магистралном нафтоводу; Завртањска веза на бубњу млина; Вратило погонског бубња транспортера са траком; Осовина носећег ваљка транспортера са траком; Лежајеви на носећем ваљку. Задатке студенти раде на часу. Посебно се ради задатак на тему елементи редуктора, у форми графичког рада који садржи прорачун, коментар и потребне склопне и радионичке цртеже. Овај задатак се делом ради на часу делом као домаћи задатак.

На преосталим часовима вежби, раде се испитни задаци. У лабараторији се приказују елементи који се изучавају, као и експерименти, у складу са постојећом опремом.

Предавач: Проф. др Милош Танасијевић
Теоријска настава


Машински елементи, као део науке о општим машинским конструкцијама.

Стандардизација машинских делова и склопова; стандардни бројеви. Толеранције дужинских мера, храпавости и облика и положаја.

Основи прорачуна машинских елемента. Напони, деформације, напрезања, оптерећења машина и елемената. Замор материјала. Концентрација напона. Допуштени напон, степен сигурности. Материјали за машинске делове и  конструкције.

Цеви. Материјали, израда, прорачун. Цевни затварачи: вентили, засуни, приклопци и славине.

Заварени спојеви, врсте, означавање, прорачун. Лемљени и лепљени спојеви. Везе елемената закивцима. 

Навојни спојеви. Парамети навоја, стандардни профили навоја, анализа сила, деформациони дијаграм, подела оптерећења на завојке, прорачун. Навојни преносници. Материјали и означавање. Осигурање од самоодвртања. Конструкције завртања. 

Опруге. Врсте, конструкција. 

Фрикциони преносници. Варијатор.

Зупчасти преносници, врсте. Кинематика, прорачун и конструкција. Израда. Подмазивање и хлађење. Редуктори.

Каишни преносници и ланчани преносници. - конструкција, прорачун и избор.

Осовине, осовинице, вратила. Врсте, конструкција, прорачун. Везивање делова за вратило.

Спојеви вратило - главчина остварени трењем. Везе елемената помоћу клинова,стезних прстенова, жлебљени и профилисани спојеви.

Клизна лежишта. Особине и конструкција, подмазивање; основни прорачун.

Котрљајна лежишта, конструкција појединих врста, избор и примена, прорачун, заптивање. Расподела века трајања. Уградња и одржавање лежишта.

Спојнице. Врсте, примена, особине, прорачуни.

Практична настава:
На вежбама студенти раде четири задатка: Цевовод за одводњавање рудника; Завртањска веза цевних прирубница на магистралном нафтоводу; Вратило редуктора; Носећи ваљак транспортера са траком. Задатке студенти раде у форми пројектних радова који садрже прорачун, коментар и потребне склопне и радионичкие цртеже.

На преосталим часовима вежби, раде се испитни задаци. У лабараторији се приказују елементи који се изучавају, као и експерименти, у складу са постојећом опремом.

Предавач: Проф. др Милош Танасијевић
Теоријска настава


Машински елементи, као део науке о општим машинским конструкцијама.

Стандардизација машинских делова и склопова; стандардни бројеви. Толеранције дужинских мера, храпавости и облика и положаја.

Основи прорачуна машинских елемента. Напони, деформације, напрезања, оптерећења машина и елемената. Замор материјала. Концентрација напона. Допуштени напон, степен сигурности. Материјали за машинске делове и  конструкције.

Цеви. Материјали, израда, прорачун. Цевни затварачи: вентили, засуни, приклопци и славине.

Заварени спојеви, врсте, означавање, прорачун. Лемљени и лепљени спојеви. Везе елемената закивцима. 

Навојни спојеви. Парамети навоја, стандардни профили навоја, анализа сила, деформациони дијаграм, подела оптерећења на завојке, прорачун. Навојни преносници. Материјали и означавање. Осигурање од самоодвртања. Конструкције завртања. 

Опруге. Врсте, конструкција. 

Фрикциони преносници. Варијатор.

Зупчасти преносници, врсте. Кинематика, прорачун и конструкција. Израда. Подмазивање и хлађење. Редуктори.

Каишни преносници и ланчани преносници. - конструкција, прорачун и избор.

Осовине, осовинице, вратила. Врсте, конструкција, прорачун. Везивање делова за вратило.

Спојеви вратило - главчина остварени трењем. Везе елемената помоћу клинова,стезних прстенова, жлебљени и профилисани спојеви.

Клизна лежишта. Особине и конструкција, подмазивање; основни прорачун.

Котрљајна лежишта, конструкција појединих врста, избор и примена, прорачун, заптивање. Расподела века трајања. Уградња и одржавање лежишта.

Спојнице. Врсте, примена, особине, прорачуни.

Практична настава:
На вежбама студенти раде четири задатка: Цевовод за одводњавање рудника; Завртањска веза цевних прирубница на магистралном нафтоводу; Вратило редуктора; Носећи ваљак транспортера са траком. Задатке студенти раде у форми пројектних радова који садрже прорачун, коментар и потребне склопне и радионичкие цртеже.

На преосталим часовима вежби, раде се испитни задаци. У лабараторији се приказују елементи који се изучавају, као и експерименти, у складу са постојећом опремом.