Predmetni nastavnik: doc. dr Zoran Pucanović, saradnice: master Marija Radojičić, mr Marija Marjanović

Materijali u ovom kursu preuzeti su od prof.dr Ivana Obradovića.

Sadržaj kursa: Teorijska nastava: Početne metodske jedinice ovog kursa obuhvataju realne funkcija jedne realne promenljive, beskonačne brojevne nizove, pojam granične vrednosti i neprekidnoste funkcije. Potom se izučavaju pojam izvoda i diferencijala i ispitivanje funkcija. Slede neodređeni i određeni integrali, njihove osobine i primena određenog integrala, a zatim upoznavanje sa realnim funkcijama više realnih promenljivih. U oblasti diferencijalnih jednačina proučavaju se diferencijalne jednačine prvog reda i diferencijalne jednačine višeg reda. Praktična nastava: Teorijska nastava iz svih oblasti će biti praćena izradom zadataka.

Predmetni nastavnik: prof. dr Boban Marinković, saradnice: master Marija Radojičić, mr Marija Marjanović

Materijali u ovom kursu preuzeti su od prof.dr Ivana Obradovića.

Sadržaj kursa: Teorijska nastava: Početne metodske jedinice ovog kursa obuhvataju realne funkcija jedne realne promenljive, beskonačne brojevne nizove, pojam granične vrednosti i neprekidnoste funkcije. Potom se izučavaju pojam izvoda i diferencijala i ispitivanje funkcija. Slede neodređeni i određeni integrali, njihove osobine i primena određenog integrala, a zatim upoznavanje sa realnim funkcijama više realnih promenljivih. U oblasti diferencijalnih jednačina proučavaju se diferencijalne jednačine prvog reda i diferencijalne jednačine višeg reda. Praktična nastava: Teorijska nastava iz svih oblasti će biti praćena izradom zadataka.

Predmetni nastavnik: prof. dr Ivan Obradović, saradnice: master Marija Radojičić, mr Marija Marjanović

Sadržaj kursa: Teorijska nastava: Početne metodske jedinice ovog kursa obuhvataju realne funkcija jedne realne promenljive, beskonačne brojevne nizove, pojam granične vrednosti i neprekidnoste funkcije. Potom se izučavaju pojam izvoda i diferencijala i ispitivanje funkcija. Slede neodređeni i određeni integrali, njihove osobine i primena određenog integrala, a zatim upoznavanje sa realnim funkcijama više realnih promenljivih. U oblasti diferencijalnih jednačina proučavaju se diferencijalne jednačine prvog reda i diferencijalne jednačine višeg reda. Praktična nastava: Teorijska nastava iz svih oblasti će biti praćena izradom zadataka.