Студенти морају да одраде све предвиђене вежбе и да освоје минимално 10 бодова како би стекли услов за испит.

Студенти морају да одраде све предвиђене вежбе и на тестовима да освоје минимално 10 бодова како би стекли услов за испит.