Предавачи:др Весна Матовић, ванр.проф.

Садржај курса:

Теоријска настава: Петро-физичко-техничка својства камена. Врсте и типови украсног камена. Постојаност камена, фактори и облици распадања, методе испитивања: мапирање врста распадања и категоризација. Прерада камена. Примена техничког камена и захтеви квалитета; камени агрегати и примена. Украсни камен - архитектура, грађевинарство, као пунило у другим индустријским гранама. Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Вежбе прате наставне јединице, дијагностика облика распадања камена, упознавање са лабораторијским испитивањем квалитета камена у специјализованим институцијама, обилазак камених грађевина – мапирање, категоризација и дијагностика.